Vancouver

Nowy Jork

Buenos Aires

Londyn

Polska

Jerozolima

Moskwa

Pekin

Tokio

Sydney
 

 

Modlitewnik İN İPSO

Spis treści

 

             2019: nasze intencje modlitewne

             Modlitwa przez wstawiennictwo sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego

             Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego

             Modlitwa sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności

             Błogosławieństwo przed posiłkiem — łac.+ang.

             Błogosławieństwo po posiłku — łac.+ang.

             Namiot Spotkania (krok po kroku)

             Modlitwa świętego Bernarda do Matki Bożej

             Błogosławieństwo powszednie — poranne

             Błogosławieństwo niedzielne — poranne

             Błogosławieństwo na dzień roboczy (obchody świętych) — poranne

             Błogosławieństwo Aaronowe

             Modlitwa do świętego Michała Archanioła

             Modlitwa do świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

             Modlitwa do Anioła Stróża — łac.+ang.

 

 

* * *

 

2019: nasze intencje modlitewne

(poza stałymi intencjami za nasze rodziny, miejsca pracy, wspólnoty itd.)

Prezbiterzy:

      o. Włodzimierz — Kowary;

      o. Andrzej — Uzbekistan;

      o. Henryk OFMCap. — Wrocław;

      o. Julian — Kazachstan;

      ks. Pavel — Czechy;

      o. Waldemar OSPPE — Wrocław.

O beatyfikację i kanonizację:

      ks. Franciszek Blachnicki,

      kard. Stefan Wyszyński,

      Romuald Traugutt.

 

 

→ Spis treści

 


 

 

Modlitwa przez wstawiennictwo sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, / dziękujemy Ci za Twojego kapłana / sługę Bożego Franciszka, / którego w niezwykły sposób obdarzyłeś / łaską wiary konsekwentnej, / tak iż swoje życie oddał / niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, / że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół / i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności / jest oblubieńcze oddanie siebie / w miłości Twojemu Synowi, / na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, / że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi / Ruch Światło-Życie, / który pragnie wychowywać swoich uczestników / do posiadania siebie w dawaniu siebie / i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym księdzu Franciszku, / w jego życiu i dziele, / i racz wsławić swoje Imię / udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ………………………... , / o którą najpokorniej proszę. * Amen.

→ Spis treści

 


 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.

 

Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.

 

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).

 

Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła. * Amen.

→ Spis treści

 


 

Modlitwa sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani,

przy której my, Polacy zawsze byliśmy wolni.

Ty jesteś źródłem Światła i Życia dla nas — ponieważ jako pierwsza z ludzi

przyjęłaś Światłość Światła Jezusa i poszłaś za Nim,

oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż.

Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie

ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie,

opanowany pychą i miłością własną.

 

Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą

w jedynym świetle, jakim jest Jezus, który wie kim jestem,

czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre.

Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu

w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła,

dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.

 

Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia.

Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem,

abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. * Amen.

→ Spis treściBłogosławieństwo przed posiłkiem — łac.+ang.

Benedictio Mensæ — Blessing Before Meals

 

Benedíc nos, Dómine, / et hæc Túa dóna, / quæ de Túa largitáte / súmus sumptúri. / Per Chrístum Dóminum nóstrum. * Ámen.

Bless us, O Lord, / and these Thy gifts, / which we are about to receive / from Thy bounty. / Through Christ our Lord. * Amen.

→ Spis treści

 Błogosławieństwo po posiłku — łac.+ang.

Ágimus TibiBlessing After Meals

 

Ágimus Tíbi grátias omnípotens Déus, pro univérsis benefíciis Tuis: qui vívis et régnas in saécula saeculórum. * Ámen.

We give thee thanks, almighty God, for all Thy benefits, Who livest and reignest, world without end. * Amen.

→ Spis treści

 


 

Namiot Spotkania (krok po kroku)

1.            Duchu Święty, wołam przyjdź” — wzywam pomocy Ducha Świętego – jakąś pieśnią, znaną modlitwą lub własnymi słowami.

2.            „Jezus jest tu” — uświadamiam sobie obecność Boga, jest obecny przy mnie, tu i teraz.

3.            „Jak z przyjacielem twarzą w twarz” — to przywitanie dwojga przyjaciół wyrażające się we wspólnej radości i w uwielbieniu. Jezus jest moim przyjacielem, cieszy się mną, kocha mnie, jest mi życzliwy – to jakby wtulić się sobie w objęcia.

4.            „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” — tu i teraz Pan chce mi coś konkretnego powiedzieć. To modlitwa prośby o Słowo dla mnie.

5.            „Panie, co mam czynić?” — stan wewnętrznego wyciszenia, przyjmuję postawę wyczekiwania. Wzbudzam w sobie ciekawość – zastanawiam się, co Jezus chce mi dzisiaj powiedzieć.

6.            „Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp” — teraz czytam wcześniej wybrany i przygotowany fragment Pisma Świętego – czynię to powoli, ze zrozumieniem – kilka razy. Czytam komentarz, jeśli jest. Przyglądam się występującym osobom, rozważam całą sytuację.

7.            „Szmer łagodnego powiewu” — trwam w ciszy, oczekując i wsłuchując się w głos Boga – cierpliwie i z ufnością. To spotkanie Boga w mojej wyobraźni, rozumie i pamięci.

8.            „Aniołowi napisz…” — mogę w notatniku zapisać myśli, które mi się zrodziły – aby ocalić je od zapomnienia i w każdej chwili do nich wrócić.

9.            „Panie… oto postanawiam…” — czynię i zapisuję w notatniku postanowienie – jeśli oczywiście rodzi się ono we mnie wyraźnie, nie na siłę, bo nie jest ono istotą Namiotu Spotkania.

10.       „Dzięki, Jezu” — dziękuję Bogu za spotkanie i za Jego Słowo. Można zawrzeć wypływającą z serca skruchę jako reakcję na dobroć Pana Boga, ale nie jest to zasada. Ważne jest dziękczynienie na koniec modlitwy.

→ Spis treści


Modlitwa świętego Bernarda do Matki Bożej

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, /

że nigdy nie słyszano, /

abyś opuściła tego, /

kto się do Ciebie ucieka, /

Twej pomocy przyzywa, /

Ciebie o przyczynę prosi. *

Tą ufnością ożywiony /

do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, /

do Ciebie przychodzę, /

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. *

O, Matko Słowa, /

racz nie gardzić słowami moimi, /

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. * Amen.

→ Spis treściBłogosławieństwo powszednie — poranne

 

O dzień pracowity (dobry) i życie bez końca /
prosimy Cię, Panie Boże Wszechmogący: /
Ojcze i Synu, i Duchu Święty. * Amen.

→ Spis treści

 

Błogosławieństwo niedzielne — poranne

 

Niedzielą słoneczną i życiem w nadziei Zmartwychwstania /
obdarz nas, Panie Boże Wszechmogący: /
Ojcze i Synu, i Duchu Święty. * Amen.

→ Spis treści

 

Błogosławieństwo na dzień roboczy (obchody świętych) — poranne

 

O dzień pracowity /

z pomocą świętego (świętej) N. /
prosimy Cię, Panie Boże Wszechmogący: /
Ojcze i Synu, i Duchu Święty. * Amen.

→ Spis treściBłogosławieństwo Aaronowe

Lb 6, 24–26

 

Panie Boże, prosimy Cię, /
błogosław nas i strzeż; /
oblicze swoje rozpromień nad nami /
i obdarz nas pokojem; /
Ojcze i Synu, i Duchu Święty. * Amen.

→ Spis treściModlitwa do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, /
wspomagaj nas w walce, /
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. *

Oby go Bóg pogromić raczył, /

pokornie o to prosimy, /
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, /
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, /
mocą Bożą strąć do piekła. * Amen.

→ Spis treści

 

Modlitwa poranna

Święty Michale Archaniele, /

który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga /

i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli;

wstaw się za mną do Stwórcy,

abym dzisiaj, za Twoim przykładem,

na początku nowego dnia,

otwierając się na działanie Ducha Świętego,

w każdej chwili dawał się Bogu,

wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku:

Któż jak Bóg! Amen.

→ Spis treści


 

Modlitwa do świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 

Święty Michale, Książę Nieba, /

święty Gabrielu, Pośredniku Słowa, /

święty Rafale, Podporo Chorych, /

módlcie się za nami, /
abyśmy się stali mieszkańcami Raju. * Amen.

→ Spis treści


Modlitwa do Anioła Stróża — łac.+ang.

Ángele DéiAngel of God

 

Ángele Déi, qui cústos es méi, me tibi comissum Pietáte Supérna. Illúmina, custódi, rége et gubérna. * Ámen.

Angel of God, my guardian dear, to whom God’s love commits me here; ever this (day, night) be at my side, to light and guard, to rule and guide. * Amen.

→ Spis treści© 2007–2019 by INIPSO.pl